Примерни доклади

Примерни доклади pdf: 

 • Integrity Check bg
 • Integrity Check mk 
 • Integrity Check ru
 • Dark Four bg
 • Dark Four en
 • Selector 2 bg
 • Selector 2 mk
 • Burnout-Q bg
 • Burnout-Q tr
 • IST
 • ASK
 • ASK en
 • VRT
 • VRT en
 • MRT
 • MRT en
 • NRT (unpr.)
 • NTR (unpr.) en
 • NRT (pr.) bg
 • NRT (pr.) en
 • ART (unpr.)
 • ART (unpr.) en
 • ART (pr.) bg
 • ART (pr.) en
 • CST bg
   
 • JFQ bg
 • JFQ en
 • BIP-6F
 • NEO-PI-3 interprtative 
 • NEO-PI-3 standart
 • NEO FFI-3
 • LSA for specialist
 • LSA feedback
 • AMI for specialist
 • AMI feedback
 • LJI report
 • ORG-EIQ report
 • PASAT report
   

Примерни доклади html:

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение