BURNOUT, STAY AWAY – Програма за превенция на бърнаут

Превенцията на бърнаут синдром сред служителите е топ приоритет за компаниите, където динамиката е постоянно висока. Началните симптоми често се неглижират, а последствията могат да са силно увреждащи както за продуктивността на екипа, така и за психичното здраве на конкретния служител.

С програмата за превенция на бърнаут се провежда широко скрининг оценяване в компанията и се идентифицират хората в риск чрез най-утвърденият инструмент за оценка Burnout-R. За хората в риск от бърнаут се изготвят индивидуални програми за подкрепа съвместно с пряк ръководител.

Организира се уъркшоп за устойчивост за всички участници в програмата, на който се представят стратегии за преодоляване на стреса и подобряване на психологическата стабилност.

Включва:

  • Скрининг за бърнаут на всички участници чрез въпросник Burnout-R
  • Идентифициране на хората в риск от бърнаут и тези, при които вече се наблюдават симптоми. Изработване на индивидуални програми за подкрепа.
  • Уъркшоп с продължителност 3 часа за повишаване на устойчивостта на стрес, предназначен за всички участници

 

За повече информация и цени можете да се свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com.

Разгледайте и останалите ни програми за развитие и психологическо благополучие на служителите:

THE I IN LEADER – Програма за развитие на лидерите в организацията

MOTIVACTION – Програма за повишаване на мотивацията в екипа

TEAMOTION – Програма за подобряване на емоционалната интелигентност

EXPLORE THE POWER OF TYPE – Програма за ефективна работа с различни личностни типове