MOTIVACTION – Програма за повишаване на мотивацията в екипа

Мотивираните хора са по-ефективни на работното място, впускат се с желание в предизвикателствата и дават най-доброто от себе си.

Програмата за повишаване на мотивацията се базира върху идентифицирането на индивидуалните мотивационни фактори на всеки участник. Така ръководителите и HR специалистите разбират какво специфично движи всеки конкретен човек, как да подходят към него и кои са хората с нагласа за развитие в лидерска роля.

Допълнително се обобщават данните за целия екип, за да се изведат общи мотивационни фактори. Предоставяме Ви насоки за следващи стъпки за повишаване на мотивацията на екипа. 

Включва:

  • Изготвяне на мотивационен профил на всеки участник чрез тест за оценка на мотивационните фактори Achievement Motivation Inventory
  • Представяне на индивидуалните профили на участниците пред ръководител/HR с насоки за мотивиране на всеки човек
  • Презентиране на обобщени тенденции за целия екип пред ръководител/HR с идеи за следващи стъпки или предприемане на мерки за повишаване на мотивацията
  • Предоставяне на доклад за обратна връзка за личните мотивационни фактори към всеки участник

 

За повече информация и цени можете да се свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com.

Разгледайте и останалите ни програми за развитие и психологическо благополучие на служителите:

THE I IN LEADER – Програма за развитие на лидерите в организацията

TEAMOTION – Програма за подобряване на емоционалната интелигентност

EXPLORE THE POWER OF TYPE – Програма за ефективна работа с различни личностни типове

BURNOUT, STAY AWAY – Програма за превенция на бърнаут